טיפול באזעקה בגנים

nizan2401 • 22/1/2019 כניסות

שלום, בעבר קרו מספר מקרים בודדים בהן הופעלה שלא לצורך אזעקה בגני הילדים שליד המכולת.
במידה ונשמעת אזעקה בשעות שהגנים סגורים ניתן לדבר עם ניצן רביב או נבו אלטרמן, הפעילים בועד המנהל של ניצני חנתון והם יוכלו לסייע בעניין.
בברכה
ועד מנהל ניצני חנתון