ארבעת המינים

תהילה והלל • 16/9/2018 כניסות---------- Forwarded message ---------
From: 'Rowena Mattan' via קהילת קיבוץ חנתון <kibbutzhannaton@googlegroups.com>
‪Date: יום ו׳, 14 בספט׳ 2018 ב-13:26‬
‪Subject: ארבעת המינים‬
To: <kibbutzhannaton@googlegroups.com>


בנוסף ל״נתינת לולב״ יש גם אופציה לקנות ארבעת המינים מאיתמר שמכר כאן שנים קודמות. 

הוא יהיה בחנתון ב11.15 ביום שישי הקרוב ליד המכולת. אפשר לבחור את ארבעת המינים ולעשות לעצמכם סט, העלות של סט רגיל 50 שח ושל סט מהודר 60 שח.

אם אתם מעוניינים נא להודיע לו דרך הגוגל דוק המצורף. הוא יגיע לחנתון רק אם יש לו לפחות 20 אנשים רשומים. 

רואינה

  Sent from my iPhone

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "קהילת קיבוץ חנתון" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kibbutzhannaton+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kibbutzhannaton@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/kibbutzhannaton.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.