בבקשה להפיץ לתושבים בכל האמצעים העומדים לרשותכם, תודה.

מזכירות • 11/10/2018 כניסות


 

מידע למתמודד באתר המועצה http://www.emekyizrael.org.il/?CategoryID=1029&ArticleID=4886

 

 

 

בברכה,

מורן ניר

מזכירת הבחירות

--ee.1.330c3fb8c3346fdce591a96a9c317305.ee--