קייטנה בחווה

מיכל חרזי • 6/7/2018 כניסות

בוקר אור
אנחנו נקיים קייטנה בחווה בשבועיים האחרונים של יולי ובשבועיים הראשונים של אוגוסט
תהיה אפשרות גם להרשמה יומית
מי המעוניין בפרטים שיהיה איתי בקשר
להתראות ושבת מנוחה
מיכל