פרוגרמה - מסמך עקרונות לתיכנון התב"ע החדשה לחנתון : הזמנה למשוב מהציבור

מזכירות • 28/4/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוגרמה לתבע חנתון - להצגה באסיפה

התייחסויות לפרוגמה אסיפה 25.3.2018

שלום לכולם,
בהמשך לאסיפה שהתקיימה ב 23/3/2018 ובה הוצג מסמך העקרונות לתיכנון התב"ע החדשה לחנתון, 
כפי שהוסבר באסיפה התהליך הוא : 

א. הצגת המסמך באסיפה (המסמך גם נשלח במייל הישובי)
ב. קבלת משוב והערות – באסיפה, ובכתב (במייל) לאחר האסיפה)
ג. מעבר מחודש על המסמך ועל ההערות בצוות לקידום התב"ע
ד. עידכון המסמך – במידת הצורך – ומתן התייחסות בכתב לכל ההערות (הן אם תתקבלנה והן אם לאו)
ה. המשך עבודה על התב"ע לאור המסמך המעודכן


לפיכך, אנו מזמינים את הציבור לתת משוב למסמך (מצורף).
הערות ומשוב לגבי המסמך ניתן לשלוח - במייל - עד תאריך 5/5/2018 למשרד ועד הישוב : 

לאחר תאריך זה יתקיים מעבר מחודש על המסמך ועל ההערות בצוות לקידום התב"ע, המסמך יעודכן במידה ויוחלט על כך, ותינתן התייחסות בכתב לכל ההערות (הן אם תתקבלנה והן אם לאו). לאחר מכן העבודה על התב"ע תימשך לאור המסמך המעודכן.

מלבד מסמך העקרונות, מצורף סיכום ההערות שעלו באסיפה בה הוצג המסמך. 
שבוע טוב,
ניר