עבודות תשתית במדרשה

Deborah Perla • 2/12/2018 כניסות

שבוע טוב לכולם,

היום במדרשה החלו עבודות תשתית של קק"ל. עבודות אלו הן חלק מתרומה גדולה של כ 2 מיליון ש"ח שהשיגה המדרשה מקק"ל. 

המדרשה החליטה להעביר יותר ממחצית התרומה לטובת בניית האמפיתאטרון ביישוב, שאמור להיבנות בתקופה הקרובה.

העבודות במדרשה כוללות שדרוג תשתיות, הפרדה בין הקיבוץ לבין המכינה, סלילת שבילים וטיפוח הנוף והצמחייה.

במתחם יעבדו וייסעו טרקטורים, משאיות ועוד במשך כחודש ימים.

אנחנו מבקשים מכל לשון של בקשה מגני ילדים ומאנשים פרטיים להימנע מלהיכנס לשטח המ"ח בתקופה זו מסיבות בטיחותיות.

סליחה על הרעש ותודה על שיתוף הפעולה.

מדרשת חנתון