Document from חן ברזלי-איתן

תרבות ופנאי • 19/11/2017 כניסות

קבצים מצורפים:

מפגש היכרות שיתוף פעולה
לכל המעוניין מפגש היכרות לקראת פתיחת קבוצת הורים לילדי הגיל הרך.