יום הזיכרון - סגירת בית המועצה, בית האמנויות, סב יום, יזרעאלים

חנתון-משרד וועד .דנה • 16/4/2018 כניסות
בית המועצה, בית האמנויות, סב יום, יזרעאלים יהיו סגורים ביום הזיכרון, יום רביעי 18 אפריל 2018.

¬   חוזרים לעבוד ביום ראשון 22 אפריל.

¬   אגף איכו"ס בתחום פינוי האשפה הביתית יעבוד במתכונת רגילה.

 

מוקד המועצה יפעל כסדרו כל יום 24 שעות ביממה – 108 או 04-6520100.

אתר האינטרנט של המועצה www.eyz.org.il


 

העתק:

מוקד המועצה

מנהלי מחלקות

מירי שטיינברג – דוברת המועצה

 

 

בברכה,

דן תנחומא – מנכ"ל

המועצה האזורית עמק יזרעאל

משרד:

04-6520010

פקס:

 

153-4-6520010

דוא"ל:

Dantan@eyz.org.il

חושבים על הסביבה לפני הדפסה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 --ee.1.330c3fb8c3346fdce591a96a9c317305.ee--