למסירה 5 כריות גדולות

sylvia y angel ulecia breitman • 13/11/2017 כניסות


El 13 nov. 2017 19:40, "Hadas Shikli" <hadas.shikli@gmail.com> escribió:
שימו לב💛
חדש בשוק- השבוע אילה גורה תמכור זרי כלניות יפים וריחניים💐
לצורך הזמנה אנא הכנסו ללינק המצב, הזמנות עד מחר ב11 בבוקר!!


שאר הטפסים והפרטים לגבי השוק השבוע יפורסמו מחר 🍄


הדס

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "קהילת קיבוץ חנתון" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kibbutzhannaton+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kibbutzhannaton@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/kibbutzhannaton.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.


20171113 193635