שעות נעילת ופתיחת השער לבריכה השבת

קיבוץ חנתון מנהלת קהילה • כניסותאיימי לוין, מקהילה
טל. 058-7838577 
ת.ד. 20 / ד. נ. המוביל / חנתון 179600