היו זמנים - מופע בבית תמר

מזכירות • 27/11/2017 כניסות

כולכם מוזמנים כמובן
המופע יהיה בבית תמר ולא במועדון