הרשמה לשנת הלימודים תשע"ט - שבוע אחרון להרשמה

מזכירות • 5/2/2018 כניסותהורים יקרים שלום

בשמחה והתרגשות אנו מתחילים את ההיערכות וההרשמה לקראת שנת הלימודים תשע"ח

הרשמה למערכת חינוך "ניצני חנתון" מתבצעת בתאריכים 21/1/18-9/2/18.

ההרשמה למערכת "ניצני חנתון" הינה לילדים בשנתונים 2018-2015

הורים לילדי הגיל הרך, שנתונים 2016-2018, מחויבים להירשם גם באתר משרד הכלכלה. פרטים לרישום באתר ימסרו בהמשך.

שימו לב: רישום לפעוטונים לאחר המועד הוא על בסיס מקום פנוי. אנא הקפידו להירשם בזמן.

בצמוד למייל  זה מצורף קובץ חוזה "ניצני חנתון" לעיונכם. בכל גן יימצאו עותקים של החוזה וטופס הצטרפות לאגודה, לחתימה. יש למלא את החוזה בגנים.

שימו לב, שנתונים 2015-2013 מחויבים להירשם גם באתר המועצה. www.eyz.org.il .

ילדים שאינם רשומים במרשם האוכלוסין כתושבי הישוב לא יכולים להירשם באינטרנט, ולכן יפנו אלי לקבל הסבר לרישום ידני.

רישום לצהרונים: הורים לילדים בשנתונים 2015-2013המעוניינים לרשום את ילדם לצהרון, ירשמו בטופס –רישום צהרון. רישום זה הינו מחייב. דמי רישום לצהרון הינו 200ש"ח סכום זה יקוזז מתשלום ספטמבר. במקרה של ביטול הרישום עד ה 1/5 יוחזרו דמי הרישום ( שימו לב: ביטול לאחר תאריך זה לא יוחזרו דמי הרישום ).

על פי מספר הנרשמים לצהרונים יוחלט האם לאחד צהרונים. רק רישום לצהרון מלא יבטיח את מקום ילדכם.

הרשמה לצהרונים וקייטנות על בסיס מזדמן – הינו על בסיס מקום פנוי , ותחל בתחילת ספטמבר.


יום ו' 9/2 סיום הרישום בהפנינג: ביום זה הגנים יהיו פתוחים לביקור והכרות עם הצוותים החל מהשעה 12:45 עד השעה 13:45.  לא תתאפשר כניסה לגנים במהלך שעות הפעילות, כניסת הורים מפריעה לילדים ולצוות.

ההרשמה תסתיים ביום שישי בתאריך 9/2/18 עד אז עליכם לחתום על החוזים. כמו כן להמציא לאגודה דמי הרשמה ראשונים על סך 500 ₪ ( צ'ק או מזומן או העברה בנקאית)  400 ₪ מתוכם יהיו חלק מתשלום ספטמבר ויקוזזו מן התשלום. 100 ₪ הנותרים יהוו תשלום דמי רישום הצטיידות לשנת הלימודים תשע"ט. הורים שיבטלו את הרישום עד לתאריך 1/5/18 יקבלו מחצית מדמי הרישום חזרה. הורים שיבטלו את הרישום לאחר מכן לא יקבלו החזר כספי.

ילד חדש במערכת ישלם תשלום נוסף חד פעמי בסך 350 ₪ עבור השקעות, תשלום זה ייגבה בתשלום חודש ספטמבר.

אנא הקפידו להירשם בזמן. רישום במועד יאפשר לנו להיערך בהתאם, ולבנות תוכנית מיטיבה ומדויקת[nt1]  לשנה"ל הקרובה.

                                                                                בברכה

                                                חלי מצליח מנהלת מערכת "ניצני חנתון"

נייד 0527889694

מייל rachelm433@gmail.comלהורים שלום,

 

החלה ההרשמה לגנים לשנה"ל תשע"ט.

הרישום לגני הילדים ייעשה באמצעות מערכת הרישום האינטרנטית (קישור מופיע בגלויה המצ"ב).

המערכת תהיה פתוחה לביצוע רישום במועדים 17 בינואר 2018 עד 6 בפברואר 2018.

·  תושבים חדשים או תושבים שאינם יכולים להירשם במערכת האינטרנטית יתקשרו

            לציפי (רכזת רישום) בטל' 04-6520054.

·  שימו לב: כי הקלדת מספרי הטלפון יוקלדו ללא רווחים לדוגמא: 046520051 או 0526546123

·  שימו לב: תושב חדש/ וותיק שהמערכת לא מזהה  ירשמו אצל מנהלת הגיל הרך בישוב  ע"ג טופס רישום ידני ויצרפו תמצית רישום עבור הילד.

התארגנות מראש תעזור לכולנו!                                                                     התארגנות מראש תעזור לכולנו!

חלי מצליח
מנהלת מערכת חינוך 
  "ניצני חנתון"
נייד: 0527889694