חופשי חודשי הערב ... ובאופק

קיבוץ חנתון מנהלת קהילה • 14/1/2019 כניסותאיימי לוין, מקהילה
טל. 058-7838577 
ת.ד. 20 / ד. נ. המוביל / חנתון 179600