אין ערב שירי ה-70 השבוע .... נקבע בהמשך תאריך חדש

קיבוץ חנתון מנהלת קהילה • 29/1/2019 כניסותאיימי לוין, מקהילה
טל. 058-7838577 
ת.ד. 20 / ד. נ. המוביל / חנתון 179600