הודעה בדבר מיקום קלפיות מיוחדות למוגבלי ניידות (בנוסף לקלפיות המונגשות בכל היישובים)

משרד וועד היישוב • 3/10/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

הודעה בדבר קלפיות מיוחדות לבעלי מוגבולויות


 שלום,

 

 

http://www.emekyizrael.org.il/?CategoryID=1029&ArticleID=4870


 

 

בברכה,

מורן ניר

מזכירת הבחירות

--ee.1.330c3fb8c3346fdce591a96a9c317305.ee--