הודעה - נא לפרסם ליישוב

Debbie Jacobson-Maisels • 16/11/2017 כניסות


שיעורים בערבית מדוברת מתחילים בחנתון:
 שתי קבוצות
יום ב- 2030
יום ג 2030
 
מתחילים שבוע הבא  20.11 ו21.11
לפרטים - דבי 054495838
-