חיסונים כלבים וחתולים

מזכירות • 12/7/2018 כניסות

תושבי חנתון שלום,

בתאריך 8.8.18  יתקיים חיסוני כלבים וחתולים.

שרינו את התאריך, פרטים בהמשך....


בברכה
דנה אסף
מזכירות ישוב חנתון
04-9059600