שבועות תשע״ט בחנתון: מה קורה, איפוה ומתי?

קיבוץ חנתון מנהלת קהילה • כניסות

איימי לוין, מקהילה
טל. 058-7838577 
ת.ד. 20 / ד. נ. המוביל / חנתון 179600