מחר בקהילה לומדת... כולם מוזמנים

קיבוץ חנתון מנהלת קהילה • 3/2/2019 כניסותאיימי לוין, מקהילה
טל. 058-7838577 
ת.ד. 20 / ד. נ. המוביל / חנתון 179600