הודעה בדבר הגשת מועמדות לוועד/חבר מליאה

מזכירות • 23/9/2018 כניסות

תושבים שלום, 
המעוניינים להתמודד לוועד מקומי של היישוב/ מליאה / ראש רשות נדרשים למלא חוברת הגשת רשימה, כל הפרטים באתר המועצה http://www.emekyizrael.org.il/?CategoryID=1029&ArticleID=4835.
 מועדי הגשה: יום רביעי 26/09 09:00-11:00 וביום חמישי 27/09 15:00-21:00 בבית המועצה. לא ניתן להגיש לאחר מכן. 
# את החוברות ניתן לקבל במוקד המועצה, פועל כסדרו 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
בברכה, 
מורן ניר, מזכירת הבחירות מועצה אזורית עמק יזרעאל