Re: Homebiogas - גז בישול מפסולת אורגנית

Renan&Inbal Karni • 18/10/2017 כניסות

שלום,
ע"מ להתאים את הפגישה לכמה שיותר משתתפים, אנחנו מבטלים את הפגישה של מחר.
אפרסם בהמשך תאריך עדכני.

יום טוב,

רינן

2017-10-10 16:16 GMT+03:00 Renan&Inbal Karni <renan.inbal@gmail.com>:
שלום לכולם,
חיים ברנדס ואני מרכזים ערב הכרות עם מערכת חדשה המייצרת גז בישול וקומפוסט נוזלי מפסולת אורגנית. לחברה יש דגמים פועלים והם יוצאים ל-Kickstarter עם מערכת חדשה לקראת סוף החודש.

מי שמועניין להתעדכן בנושא  ולהגיע לערב הכרות מוזמן לפנות אלי או אל חיים באופן פרטי.

מצורפים קבצים וקישוריות למידע נוסף על המערכת.
--
רינן ​קרני 052-2834172
--
רינן וענבל קרני
טל/פקס 04-8387838