חופשה - דנה

מזכירות • 17/5/2018 כניסות

דנה יוצאת לחופשה בין התאריכים : 28.5.18 - 20.5.18

בנושאים דחופים ניתן לפנות לעינת מנהלת האגודה: hanaton.mk@gmail.com

שעות פתיחת הדואר לשבוע הקרוב (27.5 - 20.5):

א' 20.5.18 - חג, הדואר סגור.

א', ב', ג', ה' 13:30 - 11:30

ד' - 12:30 - 11:30

ב' - 19:00 - 18:00

ו' - 10:00 - 8:30

בברכה

מזכירות ישוב חנתון

04-9059600