עדכון לצעדה

מזכירות • כניסות

עדכון 1 לעניין הצעדה
בתחילת הצעדה נחלק רובי מים
לילדים בכיתות א׳-ו׳ בלבד 
לכן אודה לכם אם תדאגו לרובי מים לילדים שלא בתחום הזה. 
כמו כן נשתדל לפרוס נקודת מים לאורך מסלול הצעדה למילוי רובי המים 
אך נשמח, ובטוח שהילדים ישמחו, אם יהיה לכם מים זמינים למילוי הרובים כמובן מעבר למי השתיה.
שיהיה לנו צעדה מהנה ורטובה 
מצוות ועדת  צעדה ופתיחת הבריכה