הרצאה בערב יום שני הקרוב: הסופרת מירב שני ישראלי ... כולם מוזמים

קיבוץ חנתון מנהלת קהילה • כניסות

איימי לוין, מקהילה
טל. 058-7838577 
ת.ד. 20 / ד. נ. המוביל / חנתון 179600