ג'ימבורי פתוח היום משעה 16:30.

תרבות ופנאי • 16/11/2017 כניסות

---------- Forwarded message ----------
From: "Reut Livne Nof" <lkreut@gmail.com>
Date: 16 Nov 2017 12:53 pm
Subject: ג'ימבורי פתוח היום משעה 16:30.
To: "Kibbtz hanaton google group (kibbutzhannaton@googlegroups.com)" <kibbutzhannaton@googlegroups.com>, "קהילה חנתון" <kh.hanaton@gmail.com>
Cc: