הזמנה לאסיפה כללית 02/2018 שתתקיים ביום רביעי 15/08/18

מזכירות • 5/8/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

הזמנה לאסיפה 15-08-18

‏יום ראשון 05 אוגוסט 2018

 

אל: חברי אגודת מתיישבי חנתון

 

 

הנדון: הזמנה לאסיפה כללית  02/2018

 

הנכם מוזמנים לאסיפה כללית מס' 02/2018  שתתקיים ביום רביעי 15 אוגוסט 2018 בשעה 20:00 בית תמ"ר.

 

באם בשעה היעודה לא יהיה מספר מספיק של משתתפים חברי האגודה, על פי התקנון תדחה פתיחת האסיפה בשעה ותתקיים בשעה 21:00 בכל מספר של משתתפים.

 

על סדר היום:

 

1.   הצבעה לאישור מאזן אגודת מתיישבי חנתון לשנת 2016

 

 

 

 

 

בברכה,

 

ניר טיסר

יושב ראש ועד אגודת מתיישבי חנתון