עיון בספר ויקרא ... וערב שירי שנות ה-80 ... הכל בקהילה לומדת!

קיבוץ חנתון מנהלת קהילה • 14/3/2019 כניסות
איימי לוין, מקהילה
טל. 058-7838577 
ת.ד. 20 / ד. נ. המוביל / חנתון 179600