קהילה לומדת בהפסקה השבוע, אבל תראו מה יהיה שבוע הבא!

קיבוץ חנתון מנהלת קהילה • 20/1/2019 כניסות
איימי לוין, מקהילה
טל. 058-7838577 
ת.ד. 20 / ד. נ. המוביל / חנתון 179600