לקראת שבת

לקראת שולחנות עגולים
לקראת שולחנות עגולים

לקראת יום כיפור
לקראת יום כיפור

לקראת ראש השנה
לקראת ראש השנה

לקראת שבת וראש השנה - 22.09.2016
לקראת שבת וראש השנה - 22.09.2016

מידעון חדש
מידעון חדש

לקראת שבת (דף סיכום ומידע - מנהלת האגודה) 15.09.2016
לקראת שבת (דף סיכום ומידע - מנהלת האגודה) 15.09.2016

לקראת שבת (דף מידע מנהלת האגודה) 18.08.2016
לקראת שבת (דף מידע מנהלת האגודה) 18.08.2016

לקראת שבת - 21.07.2016
לקראת שבת - 21.07.2016

תמונות אחרונות

לקראת יום כיפור
לקראת יום כיפור