חומר רקע לקראת האסיפה ביום ראשון - הצעת תקציב אגודה 2018

מזכירות • 22/12/2017 כניסות

קבצים מצורפים:

תקציב 2018 חנתון 20171206 לאסיפה -טיוטא

הזמנה לאסיפה 7.2017

שלום,
מצורף תקציב ועד  והצעת תקציב אגודה לשנת 2018 לקראת האסיפה ביום ראשון.
בנוסף לפירוט התקציב כפי שכבר הוצג באסיפה קודמת, מפורטת תכנית שנתית לחינוך החברתי ככל שתאושר באסיפה גבייה נוספת לילד. 
עוד תוכלו למצוא בקובץ פירוט השקעות ופרוייקטים בישוב שברצוננו לקדם בשנה הקרובה, כשחלק מהתיקצוב צפוי להגיע מיתרת תקציב 2017 וחלק מתוספת גבית מיסי אגודה לטובת פרוייקטים בישוב - ככל שתאושר באסיפה.

מוזמנים לעבור על הצעת התקציב, במידה וישנן שאלות ניתן לשלוח במייל חוזר או להגיע בין 20:00 ל 21:00 ביום ראשון, אז נקדיש זמן למענה על שאלות בנושא התקציב.
אני מבקש להדגיש כי גם אם האסיפה תפתח כאסיפה דחויה (כלומר בשעה תשע), הזמן שיוקדש לנבירה בתקציב יהיה בין שמונה לתשע.

שבת שלום,
ניר