הודעה בדבר הדרכת מנהלת הבחירות למילוי חוברת מועמדים לוועד מקומי, מליאה, ראש רשות

מזכירות • כניסות

 

 

לתושבים שלום,

בהתאם לו"ז הבחירות, ביום חמישי 13 בספטמבר 2018 תפורסם הודעה בדבר הגשות הרשימות.

מנהלת הבחירות תקיים מפגש הדרכה קצר (בבית המועצה בשעה 17:00) למילוי החוברות שבהן מוגשת רשימת מועמדים לוועד מקומי / מליאה / ראש הרשות  הדרכה חשובה בכדי למנוע פסילות מיותרות.

הגשת הרשימות למנהלת הבחירות תתקיים על פי לו''ז הבחירות בימים 26+27 ספטמבר 2018 בבית המועצה.

ייתכנו שינויים בהתאם להוראות המפקחת על הבחירות! יש להתעדכן באתר המועצה http://www.emekyizrael.org.il/?CategoryID=1029

בברכה,
מורן ניר
מזכירת הבחירות
04-6520010

 

--ee.1.330c3fb8c3346fdce591a96a9c317305.ee--