קול קורא להגשת יוזמות לקידום השמירה על הסביבה

מזכירות • 2/12/2018 כניסות

שלום לכולם

מועצה אזורית עמק יזרעאל מעונינת לשפר את איכות הסביבה, החיים והמרחב הציבורי בישוביה. במסגרת זו מציעה המועצה את תמיכתה לקבוצות הפועלות לקדם יוזמות התורמות להפחתת הצריכה, יצור הפסולת וצריכת האנרגיה בכלל, ובאופן ספציפי מציעות אלטרנטיבות דוגמת יוזמות לכלכלה מקומית ו/או שיתופית. יוזמות אלו עשויות לכלול קואופרטיבים, חקלאות מקומית משותפת, החלפות חפצים ושירותים, הפחתת נסועה (car-pooling), ועוד.

 

אנו מזמינים קבוצות תושבים להגיש בקשה לתמיכה ביוזמות אותן הם מעונינים לקדם. התמיכה בגובה עד 20,000 תינתן עבור פעילות בשנה הראשונה. יש ליצור קשר עם אגף איכות הסביבה ולהגיש את הבקשה עד 15.12.2018.

 

אופן בחירת הקבוצות הזוכות בקול הקורא:

בסך הכל, עד ארבע יוזמות יקבלו את התמיכה. היזמות יבחנו על ידי אגף איכות הסביבה במועצה, נציג מחלקת הישובים ו/או המחלקה הרלוונטית במועצה ובשיתוף רכז חינוך וקהילה מחוזי של המשרד להגנת הסביבה. 

 

פרטים נוספים באתר המועצה