לקראת שולחנות עגולים

לקראת שבת • 1/12/2016 כניסות

תושבי חנתון היקרים,

לאור ההתפתחויות והשינויים העוברים על היישוב בשנים האחרונות, אשר המשמעותי ביניהם הינו הגידול בהיקף האוכלוסייה שהצטרפה ליישוב, התחלנו בשנה האחרונה בתהליך חשיבה משותף. מטרת התהליך, בניית בסיס משותף לאיתור נקודת האיזון שבין הקמת המקום המשותף לקהילה כולה, בכל תחומי החיים ביישוב ושמירה על הצרכים הייחודיים של כל מגזר. התהליך מובל על ידי חנה פרידמן, סגנית ראש המועצה, בליווי דליה אייל מנהלת מחלקת יישובים במועצה ובהשתתפות שתי ההנהלות של האגודה הקהילתית ושל הקיבוץ.עד כה התקיימו חמישה מפגשים, כשהמטרה היתה, מציאת מכנים משותפים המהווים מנוף לצמיחה. התהליך מתמקד כרגע בחינוך החברתי של הילדים ובני הנוער. בעתיד, בכוונתנו לבחון גם נושאים נוספים.

בבוקר שישי 9/12 נקיים מפגש תושבים שמטרותיו:

1. לשתף את התושבים בתהליך שנעשה עד כה.

2. להציף ולשמוע עמדות ותחושות שלכם התושבים באשר לנושאים מגוונים בחיי היישוב.

במהלך המפגש נתכנס לשיח קהילתי שיתקיים במתכונת של 'מעגלי-שיח' בהובלת רכזת הקהילה חן ברזלי ובשיתוף מרכז הגישור ודיאלוג בקהילה הפועל מטעם אגף קהילה ורווחה.הנושאים בהם יעסקו מעגלי השיח הם: מקומם של בני ה 50+ ביישוב, החינוך החברתי, רווחת התושבים בתחומי בריאות ורווחה, חזות היישוב (פינוי אשפה גזם וגינון), איכות הסביבה ומחזור, והסדרי התחבורה והחניות ביישוב.

הנכם מוזמנים למפגש תושבים שיתקיים ביום שישי, 09.12.2016 בבית תמר

פעילות

לו"ז

התכנסות וארוחת בוקר

09:00-09:30

ברכות, הצגת התהליך עד כה, ותכנית המפגש

09:30-09:45

מעגלי שיח בנושאים השונים

09:45-11:15

סיכום במליאה

11:15-11:45

סלעית יעקבי

מנהלת אגודת מתיישבי חנתון