תזכורת - אסיפה כללית שנתית - אגודת מתיישבי חנתון ביום חמישי השבוע

מזכירות • 3/12/2017 כניסות

קבצים מצורפים:

הזמנה לאסיפה 6.2017

2016 -תמצית דוח ביקורת

תקציב 2018 חנתון 20171203 לאסיפה -טיוטא

תושבים יקרים,
תזכורת - ביום חמישי השבוע תתקיים אסיפה כללית שנתית של אגודת מתיישבי חנתון.
סקר לקראת האסיפה נשלח במייל נפרד.
מצרף כאן : 
1. זימון לאסיפה
2. טיוטת תקציב לאישור. שימו לב כי עשויים להיות שינויים של הרגע האחרון.
    בקובץ מופיע תקציב 2017, ביצוע עד ספטמבר, צפי לביצוע עד סוף השנה והתקציב המוצע לשנה
    הבאה. אני מזכיר בהזדמנות זו כי אסיפת אגודת מתיישבי חנתון מצביעה רק על אישור תקציב
    האגודה, ולא על תקציב הועד.
    לגבי מיסי אגודה - בערב הפתוח שהתקיים כחלק מהכנת התקציב עלה הרצון מהקהל (לפחות
    מחלקו.. ) להציג אפשרות להעלאת מיסי אגודה על מנת לשפר את איכות השירות לתושב. מספר
    שאלות בסקר שנשלח נוגעות לכך, ובמידה ונראה כי ישנה נכונות של הציבור - נשקול להוסיף
    אופציה של תוספת מיסי אגודה לאישור באסיפה.
3. דו"ח ועדת ביקורת לשנת 2016 אשר יוצג באסיפה. 

אנו מזמינים את כל חברי אגודת מתיישבי חנתון להגיע, להצביע ולהשפיע!
ליל מנוחה,
ניר - בשם חברי הועד