הזמנה לאסיפה שתתקיים ביום ראשון 25/03

מזכירות • כניסות

קבצים מצורפים:

הזמנה לאסיפה 25-03-18

 

אל: חברי אגודת מתיישבי חנתון

 

 

הנדון: הזמנה לאסיפה כללית  01/2018

 

הנכם מוזמנים לאסיפה כללית מס' 01/2018  שתתקיים ביום ראשון 25 מרץ 2018 בשעה 19:30  בבית תמ"ר.

 

באם בשעה היעודה לא יהיה מספר מספיק של משתתפים חברי האגודה, על פי התקנון תדחה פתיחת האסיפה בשעה ותתקיים בשעה 20:30 בכל מספר של משתתפים.

 

על סדר היום:

 

  1. הצבעה לאישור מאזן אגודת מתיישבי חנתון לשנת 2015
  2. בחירת ועדת קלפי
  3. הצגת מועמדים לבחירות לועד ההנהלה, ולועדת ביקורת.
  4. שיתוף ציבור הסבר על התהליך לקידום התב"ע, והצגת עקרונות מנחים פרוגרמה - לתוכנית התב"ע (ללא הצבעה)

 

 

 

 

בברכה,

 

ניר טיסר

יושב ראש ועד אגודת מתיישבי חנתון