סיכום ישיבת וועדת חזות הישוב 07-09-2020

ועדת חזות הישוב (08/09/2020 21:29)

מסמכים מצורפים להודעה זו: